SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
ZNAJDŹ NAS
Adwokat Bolesławiec – biuro odszkodowań

Wypadek przy pracy - odszkodowania

Odszkodowanie od pracodawcy

Z doświadczenia, które ma w tej dziedzinie nasza kancelaria prawna wynika, że wypadek przy pracy często jest nieprawidłowo kwalifikowany przez urzędników ZUS bądź lekarzy, przez co zachodzi trudność w uzyskaniu odszkodowania czy innego świadczenia z jego tytułu. Sama kategoria wypadku przy pracy jest bardzo szeroka i obejmuje przypadek, w którym nastąpiły uraz albo śmierć w sytuacji, gdy:

  • zdarzenie nastąpiło w wyniku realizacji obowiązków zwykłych bądź poleceń przełożonych i zadań zleconych przez organizacje związkowe działające u pracodawcy;
  • zdarzenie nastąpiło podczas szkolenia w zakresie samoobrony;
  • zdarzenie nastąpiło podczas podróży służbowej, z wykluczeniem sytuacji, gdy jest ono wynikiem zachowania pracownika, nie związanego z zadaniami zawodowymi;
  • zdarzenie nastąpiło w czasie, kiedy pracownik znajdował się w dyspozycji swojego pracodawcy, zarówno w jego siedzibie, jak i w drodze pomiędzy nią a miejscem wykonywania zadań;
  • zdarzenie nastąpiło podczas realizacji zadań, które nie zostały szczegółowo zlecone przez pracodawcę, ale były wykonywane na jego rzecz.

W wyniku wypadku sporządza się protokół powypadkowy dla ubezpieczonych pracowników bądź kartę wypadku, gdy poszkodowana jest osoba nie będąca pracownikiem.

Prócz wskazanych sytuacji, istnieje również wiele indywidualnych przypadków, w których można ubiegać się o świadczenia – profesjonalna pomoc prawna jest w tej sytuacji niezbędna. Nasza kancelaria pomaga w ubieganiu się o świadczenia takie, jak zasiłek chorobowy, dodatek pielęgnacyjny, świadczenie rehabilitacyjne, różne rodzaje rent (w tym dla rodziny poszkodowanego) czy zasiłek wyrównawczy albo odszkodowanie wypłacane jednorazowo.

ZOSTAŁEŚ POSZKODOWANY?
Chętnie Ci Pomożemy !
Email:
Imię i Nazwisko:
Opis Zdarzenia oraz numer tel: