SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
ZNAJDŹ NAS
Adwokat Bolesławiec – biuro odszkodowań

Angelika i jej mąż mają za sobą 12 lat wspólnego życia. Nie mają dzieci. Do tej pory wydawało się, że tworzyli zgraną parę, książkowe małżeństwo, funkcjonujące bez większego zarzutu. Zmiana pracy sprawia, że mąż staje się podejrzliwy wobec niej. Angelika będąc asystentką prezesa banku towarzyszy szefowi w spotkaniach i podróżach biznesowych, a mąż traktuje każdy jej późniejszy powrót jako zdradę.

 Sprawę pogarsza fakt, że  pracodawca Angeliki rzeczywiście sprawia wrażenie zainteresowanego jej względami. I chociaż ona stawia opór nie reagując na zbyt przychylne usposobienie szefa, mąż pozostaje nieugięty - namawia ją do rezygnacji z tego zajęcia. Angelika doskonale zdaje sobie sprawę z obecnej sytuacji na rynku pracy i nie zamierza odejść z firmy. Jest świadoma, iż perspektywy pozyskania takiego stanowiska są znacznie węższe. Z drugiej strony wciąż słyszy od męża, że jej postępowanie jednoznacznie świadczy o zdradzie. W końcu nieustanne kłótnie, podejrzenia doprowadzają do rozpadu małżeństwa. Po wspólnych i długotrwałych ustaleniach, oboje decydują się na złożenie pozwu o rozwód bez orzekania o winie. Jednak Angelikę zastanawia czy powództwa bez orzekania o winie oznaczają, że żadne z nich nie jest winne rozkładowi tego małżeństwa. 

Rozwód bez orzekania o winie, a wina za rozkład pożycia małżeńskiego

Co do zasady, zadaniem sądu orzekającego rozwód jest rozstrzygnięcie czy któryś z małżonków i jeśli tak, to który jest winien rozkładowi pożycia małżeńskiego. Niemniej jednak, obie strony mogą solidarnie wnieść, by sąd odstąpił od orzekania o winie. W kwestii winy sąd w wyroku rozwodowym może orzec, iż:

  1. winnym rozkładu pożycia jest jeden z małżonków,
  2. winę za rozkład pożycia ponoszą obydwoje małżonkowie,
  3. rozkład pożycia nastąpił bez winy żadnej ze stron- gdy małżonkowie zgodnie złożą taki wniosek,
  4. rozkład pożycia nastąpił bez winy którejkolwiek ze stron- gdy orzeczenie o winie nie jest możliwe.

Sąd rozpatruje przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego i weryfikuje czy rozkład ten ma formę trwałą i zupełną czy jedynie tymczasową.

 

Kiedy sąd orzeka rozwód ?

 

Jeśli doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, każdy z małżonków ma możliwość żądania od sądu rozwiązania małżeństwa. Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego oznacza przerwanie łączących małżonków więzi:

 

  • fizycznej (współżycie),

 

  • emocjonalnej (uczucia)

 

  • i gospodarczej (wspólne gospodarstwo domowe).

 

Za trwały rozkład uważa się na tyle długotrwały, że powrót staje się niemożliwy. Istotnym jest fakt, iż sąd może orzec rozwód, nawet jeśli małżonkowie wciąż wspólnie mieszkają. W teorii prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, ale pozostałe więzi ustały. 

Jakie znaczenie ma orzeczenie o winie?

Wyrok rozwodowy orzekający winę ma wpływ na możliwość uzyskania alimentów od małżonka po ustaniu małżeństwa. Małżonek ponoszący winę w rozkładzie pożycia ciąży obowiązek alimentacyjny wobec małżonka niewinnego, w stosunki do małżonka który również ponosi winę za rozkład pożycia, jeśli znajduje się w niedostatku.

 

 

 

ZOSTAŁEŚ POSZKODOWANY?
Chętnie Ci Pomożemy !
Email:
Imię i Nazwisko:
Opis Zdarzenia oraz numer tel: