SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
ZNAJDŹ NAS
Adwokat Bolesławiec – biuro odszkodowań
 1. Przed moim blokiem była dziura w chodniku. Miesiąc temu wpadłam w nią i złamałam nogę. Rodzice jak i wszyscy znajomi twierdzą, że nie dostanę odszkodowania, bo dziura była tam od zawsze i dobrze o niej wiedziałam. Ale może jest jakaś szansa na uzyskanie odszkodowania za koszty prywatnego leczenia i rehabilitację po złamanej nodze? Poza tym nie wiem jak ustalić sprawcę wypadku.

  Nasza kancelaria każdą sprawę bada indywidualnie i kompleksowo. Zapraszamy do jak najszybszego kontaktu, a w Pani imieniu przeanalizujemy cały wypadek i jego okoliczności oraz ustalimy sprawcę wypadku – w tej sytuacji jednostkę odpowiedzialną za utrzymanie chodnika, na którym wystąpiło zdarzenie. W rezultacie przystąpimy do wszelkich dostępnych działań, aby uzyskać dla Pani możliwie najwyższe odszkodowanie zarówno w zakresie zwrotu kosztów leczenia oraz rehabilitacji spowodowanych wypadkiem, jak również sumy zadośćuczynienia za cierpienie oraz ból, które były jego efektem.

 2. Co zrobić, gdy Ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania?

  Sytuacja, w której ubezpieczyciel nie wypłaca należytej kwoty odszkodowania, a mniejszą, bądź odmawia zupełnie wypłaty świadczenia, wymaga wejścia na drogę sądową. Jak ujmuje sprawę zapis z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, każda osoba poszkodowana w zdarzeniu, które obejmuje treść umowy o ubezpieczeniu obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej, może dochodzić na drodze sądowej roszczeń wprost od zakładu ubezpieczeń (artykuł 19. ww. ustawy).

  Powództwo dotyczące roszczeń wynikających bądź płynących z tytułu umów ubezpieczeń obowiązkowych wytacza się w dwóch trybach: albo przed sądem właściwym dla siedziby osoby poszkodowanej, jej miejsca zamieszkania bądź miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do odebrania świadczeń, albo według właściwości ogólnej. W tym drugim przypadku, jeśli pozwany jest zakład ubezpieczeń, miejscem właściwym będzie jego siedziba, zaś jeśli pozwany jest sprawca szkody – sąd w jego miejscu zamieszkania.

  Sprawy, w których żądania powództwa nie przekraczają 75 tysięcy złotych toczą się przed Sądem Rejonowym, zaś dla kwot wyższych właściwy jest Sąd Okręgowy. W każdym z tych przypadków niezbędna jest opieka kancelarii prawnej w celu przygotowania pism oraz reprezentacji poszkodowanego.

 3. Dziecko miało wypadek w szkole, czy możemy starać się o odszkodowanie?

  W sytuacji, gdy dziecko uległo wypadkowi na terenie szkoły, rodzic może ubiegać się o trzy rodzaje świadczeń: ubezpieczenie, zadośćuczynienie bądź rentę. Wszystkie roszczenia będą uznane za właściwe zarówno wówczas, gdy do wypadku doszło podczas lekcji, jak również w czasie przerwy czy dodatkowych zajęć. Podstawą ich uznania jest sytuacja, gdy szkoła zaniedbała swoje obowiązki.

  Ubezpieczenie w takim przypadku jest kwotą jednorazową, która może obejmować wszystkie koszty wynikające z doznania przez dziecko stałego bądź długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Z kolei zadośćuczynienie obejmuje odczucie cierpienia związane z wypadkiem, zaś renta zabezpiecza środki finansowe na te potrzeby, które stały się aktualne na skutek uczestnictwa w wypadku.

  W każdym przypadku kancelaria prawna pomaga swoim Klientom w ustaleniu wysokości świadczeń. Te zależą od stopnia cierpienia i krzywdy, poniesionej przez dziecko szkody oraz doznanego uszczerbku na zdrowiu.

 4. Czy mają Państwo aktualne adresy firm ubezpieczeniowych ?

  1. PZU S.A.
  al. Jana Pawła II 24
  00-133 Warszawa
  telefon: 22 566 55 55 lub 801 102 102
  mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  adres korespondencyjny:
  ul. Jana Pawła II 75
  15-704 Białystok

  2. TUiR WARTA S.A. / HDI
  ul. Chmielna 85/87
  00-805 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  telefon: 801 308 308 lub 502 308 308
  adres korespondencyjny:
  skr. poczt. 1020
  00-950 Warszawa 1

  3. TUiR Allianz S.A.
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1
  02-685 Warszawa
  telefon: 22 567 12 02
  mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  4. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.
  ul. Hestii 1
  81-731 Sopot
  telefon: 801 107 107 lub 58 555 55 55

  5. Generali TU S.A.
  6. Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group
  7. Interrisk TU S.A. Vienna Insurance Group
  8. BENEFIA TU S.A. Vienna Insurance Group w budowie. 

 5. Jakie podmioty kontrolują ubezpieczyciela, do kogo zwrócić się w przypadku problemów z ubezpieczycielem?

  Poniżej znajdą Państwo listę wszystkich instytucji, które są pomocne w razie problemów z uzyskaniem świadczeń odszkodowawczych.

  1. Rzecznik Ubezpieczonych
  Podstawowy urząd państwowy, który reprezentuje interesy zarówno ubezpieczonych, jak i ubezpieczających. Działa we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, jak również polskimi i zagranicznymi organizacjami ds. konsumenta.

  Dane kontaktowe:
  Al. Jerozolimskie 87
  02-001 Warszawa
  tel. 22 333 73 26 lub 22 333 73 27, fax: 22 333 73 29
  mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  2. Komisja Nadzoru Finansowego
  Centralny organ administracji państwowej, nadzorujący polski rynek finansowy.

  Dane kontaktowe:
  Plac Powstańców Warszawy 1 
  00-030 Warszawa 

  Adres korespondencyjny:
  Plac Powstańców Warszawy 1 
  skr. poczt. 419 
  00-950 Warszawa 1 
  tel: 22 262 58 00, fax: 22 262 51 11 
  mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  3. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
  Centralny organ administracji państwowej, występujący w imieniu zbiorowych interesów konsumentów, do których należą – według orzecznictwa SN – również poszkodowani w wyniku wypadków komunikacyjnych.

  Dane kontaktowe:
  Plac Powstańców Warszawy 1 
  00-950 Warszawa 
  tel: 22 55 60 800
  mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  4. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
  Instytucja, której zadaniem jest wypłacanie odszkodowań w przypadku, gdy sprawca wypadku drogowego pozostaje nieznany w wyniku ucieczki z miejsca zdarzenia, a także dla niewinnych ofiar wypadków, czyli osób, które ucierpiały w wyniku zdarzeń spowodowanych przez rolników bądź właścicieli pojazdów nieubezpieczonych.

  Dane kontaktowe:
  ul. Płocka 9/11
  01-231 Warszawa
  tel: 22 53 96 100
  mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 6. Jak długo trwa uzyskanie odszkodowania?

  Sprawy drobne są zazwyczaj rozstrzygane w okresie do dwóch miesięcy. Sprawy poważne mogą trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Termin nie może być konkretny, jako że pozostaje zależny od wielu czynników, m.in. skomplikowania danej sprawy. Nasza kancelaria stara się jednak rozwiązywać sprawy swoich Klientów możliwie jak najszybciej, a także skutecznie, uzyskując wysokie odszkodowania.