SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
ZNAJDŹ NAS
Adwokat Bolesławiec – biuro odszkodowań

Doświadczony radca prawny służy Ci pomocą oraz wiedzą - porad udzielamy w Bolesławcu i Wrocławiu. PORADA PRAWNA już od 29 zł !!! Pomoc prawną świadczymy poradnictwo w zakresie prawa cywilnego, spadkowego, rodzinnego, prawa pracy, prawa administracyjnego i innych. 

 

Jako kancelaria prawna z dużym doświadczeniem zawodowym i wyspecjalizowaną kadrą pracowniczą, pragniemy dzielić się z Państwem swoją wiedzą z zakresu kluczowych aspektów pomocy prawnej. Poniżej udzielamy kompleksowych odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, tworząc użyteczny i dopasowany do potrzeb naszych klientów dział poradnikowy. Prezentujemy Państwu wartościowe opinie i porady z obszaru prawa cywilnego, spadkowego czy rodzinnego i opiekuńczego, aby przybliżyć perspektywy naszej działalności oraz podstawowe zagadnienia prawne.

 

Eksperckie wypowiedzi ściśle nawiązują do pełnionych obowiązków przez adwokatów i radców prawnych, zawierają cenne informacje o podziale majątku, regulacji dotyczące sporządzania testamentu oraz wiele innych rad i wskazówek, które mają na celu w przystępny sposób wyjaśnić problematyczne sytuacje na tle prawnym.

 

Poniżej prezentujemy odpowiedzi na Państwa najczęstsze pytania:

 

Kim jest i jakie obowiązki pełni Radca Prawny?

 

Radca prawny to zawód zaufania publicznego, którego główna działalność opiera się na świadczeniu pomocy prawnej. Pomoc taka obejmuje konsultacje i poradnictwo prawne, przygotowanie opinii prawnych, reprezentowanie klienta w charakterze pomocnika lub obrońcy przed urzędami oraz sądami. Radca prawny jest także upoważniony do opracowania projektów prawnych.


Każda osoba wykonująca zawód Radcy Prawnego jest zobowiązana do przestrzegania zasad etyki zawodowej, a jej nieprzestrzeganie karane jest odpowiedzialnością dyscyplinarną przed specjalnymi organami samorządowymi. Zachowanie tajemnicy zawodowej przez radców prawnych ma charakter względny, wynikający z racji wykonywanego zawodu. Zapewnia ona klientom poufność i bezpieczeństwo.

 

Czy można zwiększyć kwotę zasądzonych alimentów?

 

Alimenty mogą ulegać podwyższeniu względem kwoty zasądzonej dotychczas wyrokiem, jeśli ich suma przestaje być odpowiednia dla potrzeb osoby uprawnionej.

Radca prawny pomoże rozstrzygnąć, czy dana sytuacja jest podstawą do wnioskowania o zwiększenie kwoty alimentów. Są ku temu zazwyczaj dwa rodzaje wskazań: gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów podniosła swoją jakość życia (np. dostała wyższe wynagrodzenie bądź otrzymała lepszą pracę) bądź, gdy zwiększają się potrzeby osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów (np. dziecko wymaga stałego podawania leków, musi być dowożone do szkoły czy uczestniczy w zajęciach dodatkowych).

Adekwatnie pomoc prawna jest świadczona przez naszą kancelarię, gdy zachodzi zasadność obniżenia alimentów – np. w sytuacji, gdy dziecko zakończy przewlekłe leczenie albo osoba płacąca alimenty straci pracę czy zachoruje.

 

Co nie wchodzi w skład spadku?

 

Każdy radca prawny jest w stanie rozwiać wątpliwości Klienta względem tego, co jest wykluczone z kategorii spadku. Są to wszelkie osobiste prawa oraz zobowiązania zmarłego, które dotyczą jedynie jego osoby, jak również te rodzaje praw, które przechodzą automatycznie na inne, konkretne osoby, nie będące spadkobiercami. Do tej kategorii zalicza się m.in. umowy o dzieło, dobra osobiste czy płacone świadczenia alimentacyjne. W sprawach niejasnych przydatna może być pomoc prawna, dzięki której rozwiane zostaną wątpliwości dotyczące składu spadku.

 

Przykładowo do spadku nie wejdą następujące rzeczy:

-dobra osobiste,

-świadczenie alimentacyjne,

-uprawnienia do renty,

-prawo dożywocia,

-umowa o dzieło, której wykonanie zależy od osobistych przymiotów przyjmyjącego zamówienie i inne.

 

Jaka jest wysokość zachowku?

 

Wysokość zachowku standardowo wynosi połowę sumy udziału spadkowego, która jest przeznaczona dla spadkobiercy w sytuacji dziedziczenia ustawowego. Jednakże każdy radca prawny zauważa dwa odstępstwa od tej reguły, w których wysokość zachowku wynosi 2/3 wartości spadku. Następuje to w przypadku, gdy uprawniony posiada stwierdzoną stałą niezdolność do pracy bądź jest małoletnim zstępnym.

 

Czy skuteczny testament można tylko sporządzić przed notariuszem?

 

Pomoc prawna w zakresie sporządzania testamentu jest nieoceniona i pozwala uniknąć błędów, jednakże testament ważny w świetle prawa można sporządzić samodzielnie. Niezbędne jest zachowanie w nim kilku istotnych elementów, w tym:

  • daty i miejsca jego sporządzenia;
  • nagłówka tytułującego dokument;
  • własnoręcznego podpisu.

Taki sporządzony samodzielnie dokument powinien napisany ręcznie w sposób czytelny – przez spadkodawcę. W innym przypadku niezbędna jest wizyta u notariusza. 

ZOSTAŁEŚ POSZKODOWANY?
Chętnie Ci Pomożemy !
Email:
Imię i Nazwisko:
Opis Zdarzenia oraz numer tel: